Szolgáltatási területeink

Tartalomjegyzék

Főbb szolgáltatásaink

FENNTARTHATÓSÁG - ESG

Fenntarthatóság  egy olyan üzleti megközelítés, amely a gazdasági, társadalmi és környezeti hatásokat egyaránt figyelembe veszi, és hosszú távon biztosítja a vállalkozások versenyképességét, fejlődését és társadalmi felelősségvállalását. A fenntarthatóság nemcsak egy etikai kötelezettség, hanem egy stratégiai előny is, amely segít a vállalkozásoknak megfelelni az ügyfelek, a munkavállalók, a befektetők és a szabályozók elvárásainak, valamint csökkenteni a kockázatokat, növelni a hatékonyságot és kihasználni az új lehetőségeket.

Cégünk a fenntarthatósági tanácsadás során az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

  • A jelenlegi fenntarthatósági helyzet felmérése és elemzése, valamint a fenntarthatósági célok és indikátorok meghatározása.
  • A fenntarthatósági stratégia és akcióterv kidolgozása, valamint a szükséges intézkedések és javítási tervek meghatározása.
  • A fenntarthatósági stratégia és akcióterv végrehajtásának támogatása, valamint a fenntarthatósági teljesítmény mérésének és jelentésének rendszereinek bevezetése és integrálása.
  • A fenntarthatósági teljesítmény és megfelelés folyamatos monitorozása és értékelése, valamint a szükséges frissítések és javítások elvégzése.Az ESG rendszer egy olyan keretrendszer, amely segít a vállalatoknak mérni és javítani a környezeti, társadalmi és irányítási teljesítményüket. Az ESG rendszer nemcsak a fenntarthatósági célok elérését támogatja, hanem a vállalatok versenyképességét, hitelességét és vonzerejét is növeli a befektetők, ügyfelek, dolgozók és más érdekeltek szemében.

Cégünk elkötelezett az ESG rendszer alkalmazása mellett és hiszünk abban, hogy az ESG rendszer nemcsak a felelős vállalatirányítás része, hanem a hosszú távú növekedés és értékteremtés alapja is.

NIS 2.0

A NIS 2.0 egy új uniós jogszabály, amely a kiberbiztonság magas közös szintjét célozza meg az Európai Unióban, és felváltja az eddigi NIS irányelvet. A NIS 2.0 szigorúbb és részletesebb követelményeket állapít meg a kiberbiztonsági kockázatkezelésre és a jelentési kötelezettségekre, valamint kiterjeszti az irányelv hatályát több szektorra és szolgáltatásra, mint például az energia, a közlekedés, az egészségügy és a digitális infrastruktúra. A NIS 2.0 bevezetése nagy kihívást jelent a vállalkozások számára, akiknek meg kell felelniük az új szabályoknak, és biztosítaniuk kell a kiberbiztonságukat és ellenálló képességüket.

Cégünk segít Önnek felkészülni a NIS 2.0-ra, és megfelelni az általa támasztott elvárásoknak!

Cégünk a NIS 2.0-ra történő felkészülés és megfelelés során az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

  • A jelenlegi kiberbiztonsági helyzet felmérése és elemzése, valamint a NIS 2.0 követelményeinek összehasonlítása.
  • A NIS 2.0 követelményeinek megfelelő kiberbiztonsági stratégia és akcióterv kidolgozása, valamint a szükséges intézkedések és javítási tervek meghatározása.
  • A kiberbiztonsági stratégia és akcióterv végrehajtásának támogatása, valamint a kiberbiztonsági kockázatkezelési és jelentési rendszerek bevezetése és integrálása.
  • A kiberbiztonsági teljesítmény és megfelelés folyamatos monitorozása és értékelése, valamint a szükséges frissítések és javítások elvégzése.
GDPR TANÁCSADÁS ÉS DPO FELADATOK

A tanácsadás során nemcsak a megrendelő igényei szerint végezzük el a szervezet teljes és átfogó adatvédelmi felülvizsgálatát, hanem javaslatokat is teszünk az esetleges hiányosságok és kockázatok elhárítására, valamint a legjobb adatvédelmi gyakorlatok bevezetésére. Célunk, hogy ügyfeleinknek biztosítsuk az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelést, valamint az adatbiztonság folyamatos javítását. A tanácsadás során személyre szabott és gyakorlatias megoldásokat kínálunk, amelyek segítenek ügyfeleinknek növelni partnereik beléjük vetett bizalmát és elégedettségét.

A GDPR alapján meghatározott adatvédelmi feladatok ellátása felelősségbiztosítással és államilag tanúsított képzésen kvalifikált adatvédelmi tisztviselő kollégáink bevonásával történik.

A Perfectus Consilium Kft. megbízható és szakértő partner az adatvédelmi tanácsadás területén!

További szolgáltatásaink

SZERVEZET- ÉS MENEDZSMENTFEJLESZTÉS

A teljes szervezeti struktúra működésének átvilágításával nemcsak segítjük az optimális működés elérését, hanem javaslatokat is adunk a szervezeti hatékonyság, a folyamatok racionalizálása, a kommunikáció javítása és a munkatársak motivációja érdekében. Cégünk szakértői csapata több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik a szervezeti tanácsadás területén, és számos sikeres projektet valósított meg különböző iparágakban és eltérő méretű vállalatoknál.

A Perfectus Consilium Kft. megbízható és professzionális partner a szervezeti struktúra átvilágításában!

DIGITÁLIS TRANSZFORMÁCIÓ ELŐSEGÍTÉSE

A működési folyamatok teljes digitális transzformációjára vonatkozó komplex stratégia kidolgozása nemcsak egy technológiai váltást jelent, hanem egy üzleti paradigmaváltást is. Cégünk segít ügyfeleinek abban, hogy a digitális transzformáció ne csak egy költséges és időigényes projekt legyen, hanem egy olyan stratégiai befektetés, amely hosszú távon növeli a versenyképességet, az ügyfél-elégedettséget és a hatékonyságot.

A Perfectus Consilium Kft. megbízható és innovatív partner a digitális transzformáció komplex stratégiájának kidolgozásában!

RSC ELEMZÉS

A gazdasági revitalizációs helyzetelemzés során a település külső és belső adottságainak átfogó felméréséhez mintegy 50 egyedi adatból képzett 24 indikátort használ fel a gazdasági, társadalmi jelenségek azonosításához (feltáró indikátorkészlet), amelyeket további mintegy 100, az azonosított jelenségek mélyebb megismerését segítő települési jellemzőt mérő adat támogat (részletező indikátorkészlet).

Amennyiben szeretne többet megtudni az RSC elemzésről kérjük lépjen velünk kapcsolatba!

SECAP ELEMZÉS

A Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv (SECAP) egy stratégiai dokumentum, amely a helyi akciótervek vázát képezi. A SECAP módszertanát a Polgármesterek Szövetsége dolgoztatta ki, mely az egész Európai Unió területén elfogadott és használt eszköz, továbbá szükséges az EU-s pályázatokhoz.

IVS FELÜLVIZSGÁLAT

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján a meglévő dokumentum professzionális felülvizsgálata.

VÁROSI KLÍMASTRATÉGIA

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) energia- és klímapolitikai stratégiai dokumentumai, valamint az MFGI Nemzeti Alkalmazkodási Központ klímastratégiai módszertani útmutatója alapján a városi helyi stratégia kidolgozása, vagy a már meglévő felülvizsgálata.

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források átlátható, szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A projekt során a meglévő belső szabályzatok felülvizsgálata, illetve a hiányzó szabályzatok elkészítése történik meg, a bevezetést monitorozó 6 hónap tanácsadási-utánkövetési folyamatával együtt.

IRATKEZELÉSI TANÁCSADÁS

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet alapján a Polgármesteri Hivatal iratkezelési feladatainak ellátásához a Magyar Államkincstár által biztosított ASP keretrendszer IRAT szakrendszerét veszi igénybe. A projekt során a szakrendszer használatára vonatkozó személyes (plenáris, kiscsoportos és igény szerint egyéni), interaktív oktatás valósul meg, valamint a meglévő iratkezelési és kiadmányozási szervezetszabályozó dokumentumok is felülvizsgálatra kerülnek.

INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI FELMÉRÉS ÉS TANÁCSADÁS

A Polgármesteri Hivatal informatikai rendszereinek az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 41/2015. (VII.15.) BM rendeletben meghatározott követelmények szerinti helyszíni felülvizsgálata. A felülvizsgálat során sor kerül a gyakorlati informatikai tevékenységek átvilágítására és a tapasztaltak információbiztonsági és adatvédelmi értékelésére. A felmérés során feltárt hiányosságok megoldására a felhasználok IT biztonságtudatossági oktatására, valamint a felmérés során tapasztalt dokumentációs hiányosságok megoldására belső szabályzatok elkészítésére kerül sor.

INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI FELELŐSI FELADATOK ELLÁTÁSA

Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős funkció, mint szolgáltatás keretében ellátásra kerül a 2013. évi L. törvényben és az annak végrehajtásáról szóló 41/2015. (VII.15.) BM rendeletben meghatározott, elektronikus információs rendszer üzemeltetésével kapcsolatban, a törvény által meghatározott adminisztratív, fizikai és logikai megfelelés biztosításának támogatása, együttműködve a Polgármesteri Hivatal informatikai és adminisztratív szakembereivel. A szolgáltatás keretében megvalósításra kerül a törvény által előírt információbiztonsági szint elérése és megtartása, illetve a bevezetett intézkedések fenntartása és folyamatos fejlesztése, valamint a törvényben meghatározott további követelmények teljesülése. A felelős kapcsolatot tart a hatósággal és a kormányzati eseménykezelő központtal, különös tekintettel az információbiztonsági incidensek jelentésére, továbbá vállalja a szervezet munkatársainak kötelező információbiztonsági tudatossági oktatását is évente egy alkalommal.

Megbízható partner az üzleti sikerhez!

Mínősítések

© 2024 | Minden jog fenntarvta! | Perfectus Consilium Kft.