Oldal kiválasztása

Szolgáltatások cégek részére

Cégek vonatkozásában a szakmai támogatást és hozzáértést tudjuk pótolni olyan esetekben, amikor a szervezet nem rendelkezik megfelelő kvalitású kollégával, illetve külső megbízottal
hatékonyabban vagy olcsóbban ellátható az adott tevékenység. Tevékenységeink körét úgy válogattuk össze, hogy az adott cég egyedi igényeinek megfelelő, az elérendő célokhoz illeszkedő szolgáltatáscsomagot tudjunk ajánlani. Fő profilunk a költségcsökkentés és a működés optimalizáció oly módon, hogy vagy olcsóbb szolgáltatást közvetítünk, vagy ugyanolyan
árszinten jobb minőségű szolgáltatást közvetítünk ki együttműködő partnereinken keresztül.

Minden esetben előzetes felmérést végzünk, mely során feltérképezzük azokat a pontokat, ahol szükség van a megerősítésre, új koncepció kidolgozására, a gyakorlat fejlesztésére.
A tapasztalatok összegzését követően javaslatot teszünk a kitűzött célok megvalósítására, az ellátandó feladatok ütemezésére.

1. Cégek működésének átvilágítása, optimalizálása:

 • pénzügyi, jogi szempontból vizsgáljuk meg a cégek szerkezetének és szervezetének egészét vagy részét és ezek működését;
 • felhívjuk a figyelmet azokra a pontokra, ahol a működés során költségmegtakarítást eredményező vagy hatékonyságot javító változtatásokra lehet szükség;
 • közreműködünk a változások lebonyolításában;
 • közreműködünk új nemzeti – vagy akár külföldi – üzleti partnerek felkutatásában és megrendelések megkötésében.

2. Közigazgatási és hatósági ügyintézést vállalunk céges  megrendelők számára az alábbiak szerint megbízás keretében:

 • hatósági ügyekben ügyfélképviseletet,
 • nyomtatványok és a hatósági ügyekhez tartozó kérelmek szakszerű elkészítése
 • az eljárások során szakmai egyeztetések lefolytatása a megrendelővel együtt vagy helyett önállóan eljárva
 • jogorvoslati ügyekben való közreműködés.

Itt jellemzően építéshatósági, ingatlanokat érintő hatósági és gazdasági ügyekről van szó, de egyedi, speciális megbízásokat is vállalunk.

3. Munkaügyi tanácsadás:

 • munkafolyamatok felülvizsgálata, hibás eljárásrend feltárása, javaslattétel jó gyakorlat kialakítására
 • iratminták, szabályzatok kidolgozása
 • konkrét ügyekben személyesen, telefonon és elektronikus úton történő tanácsadás
 • szervezetfejlesztés (szervezeti hierarchia feltérképezése, javaslattétel hatékonyabb szervezeti felépítés kialakítására)
 • munkakör-elemzés
 • munkaerő-toborzás, fejvadászat
 • belső tréningek tartása (pl. jogszabályváltozás kapcsán)

4. GDPR (General Data Protection Regulation) – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 egységes adatvédelmi rendelete, amely 2018. május 25-től kötelezően alkalmazandó:

I. Felmérés – megfelelőség vizsgálata, felkészítés

 • a jelenlegi adatvédelmi és információbiztonsági rendszer és kapcsolódó dokumentumainak vizsgálata;
 • az adatleltár és a jelenlegi adatkezelési gyakorlat, koncepciók vizsgálata az új szabályok tükrében;
 • folyamatok feltérképezése, kockázati elemek feltárása;
 • adatvédelmi hatásvizsgálat;
 • az adatkezelések dokumentációs hátterének vizsgálata (tájékoztatások, nyilvántartások);
 • adatvédelmi incidensek kezelése (bejelentés, ügyeleti rend, hatáskörök és jogosultságok);
 • szerződéses kötelezettségek vizsgálata – adatfeldolgozói és adattovábbításra irányuló megállapodások, illetve hatósági megkeresések szabályozása.

II. Működési feltételek megteremtése – a rendszer üzemeltetése

 • adatvédelmi tisztviselői feladatok – szerződéses formában történő – ellátása;
 • dolgozók körében az adatvédelmi tudatosság fokozása, oktatás;
 • ellenőrzések, a rendeletnek és a magyar jogszabályoknak való megfelelést elősegítő auditok kezelése;
 • új rendszerek tervezése, bevezetése, működtetése – a szükséges hatósági engedélyek beszerzése.