Oldal kiválasztása

Szolgáltatások kormányzati szervek részére

Állami/kormányzati szervek és önkormányzatok vonatkozásában a szakmai támogatást és hozzáértést tudjuk pótolni olyan esetekben, amikor a szervezet nem
rendelkezik megfelelő kvalitású kollégával, illetve külső megbízottal hatékonyabban vagy olcsóbban ellátható az adott tevékenység.

Tevékenységeink körét úgy válogattuk össze, hogy az adott szervezet egyedi igényeinek megfelelő, az elérendő célokhoz illeszkedő szolgáltatáscsomagot tudjunk
ajánlani. Minden esetben előzetes felmérést végzünk, mely során feltérképezzük azokat a pontokat, ahol szükség van a megerősítésre, új koncepció kidolgozására,
a gyakorlat fejlesztésére. A tapasztalatok összegzését követően javaslatot teszünk a kitűzött célok megvalósítására, az ellátandó feladatok ütemezésére.

A GDPR közigazgatásban történő alkalmazásával kapcsolatban további információkat kaphat a Jegyző és Közigazgatás című szakmai folyóiratban megjelent cikkemből.

 

1.GDPR megfelelés és DPO feladatok

 1. Adattérkép, adatvagyon készítés
  Összeállítjuk az adott szervezet által kezelt adatok körét, az adatkezelés folyamatait.
 2. Intézkedési terv készítés
  Megvizsgáljuk, hogy a jelenlegi folyamatokat hol és milyen mértékben kell átalakítani, milyen megoldásokat kell alkalmazni ahhoz, hogy az adatvagyon biztonságban legyen. Ezt érdemes határidőkhöz és felelősökhöz kötni, a belső ellenőri jelentés mintájára.
 3. Intézkedési terv implementáció
  Javasolt az intézkedési tervben foglaltakat részfeladatokra bontva megoldani, kezdve azokkal a feladatokkal, amelyek csak munkaszervezést, vagy csekély anyagi ráfordítást igényelnek, majd fokozatosan haladva a nagyobb költségekkel járó feladatok felé.
 4. Szabályzatok, adatkezelési tájékoztatók és nyilvántartások elkészítése
  Számos olyan, a NAIH állásfoglalásokban szereplő szabályzat, nyilatkozat és tájékoztató elkészítése szükséges, melyek a szervezet működésére vonatkoznak.
 5. Adatvédelmi tudatosságot fokozó oktatás
  A kollégák részére olyan, a GDPR előírásokat bemutató oktatást tartunk, ahol a konkrét kérdéseket és problémákat az egyes munkafolyamatokon és gyakorlati példákon keresztül ismertetjük.

Szolgáltatásainkat havi átalánydíjas konstrukcióban, az adatvédelmi tisztviselői feladatok keretében látjuk el és építjük ki a GDPR megfelelést.


2. Munkaügyi tanácsadás, szervezetfejlesztés

I. Munkaügyi tanácsadás

 • munkafolyamatok felülvizsgálata, hibás eljárásrend feltárása;
 • javaslattétel jó gyakorlat kialakítására;
 • iratminták, szabályzatok kidolgozása;
 • konkrét ügyekben személyesen, telefonon és elektronikus úton történő tanácsadás;
 • munkakör-elemzés;
 • munkaerő-toborzás, kiválasztás stratégiájának kialakítása;
 • belső tréningek tartása (pl. jogszabályváltozás kapcsán);
 • szakprogramok esetében felhasználói support támogatás (KIRA, WinTiszt, Nexon, Tiberius vagy Szenyor, NAVER)

 II. Szervezetfejlesztés

 • szervezeti hierarchia feltérképezése;
 • javaslattétel hatékonyabb szervezeti felépítés kialakítására;
 • szervezeti átalakítás koordinálása, döntési folyamatok előkészítése, kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása (pl. szabályzatok felülvizsgálata);
 • belső képzések szervezése (az egyéni igényeknek megfelelő kompetenciafejlesztő, szakmai fejlődést segítő tréningek, stb.);

3. Közérdekű adatigénylés, iratminták

I. Közérdekű adatigénylések kezelése, támogatása:

 • szabályzat és eljárásrend kidolgozása, már meglévő felülvizsgálata,
 • folyamatábra készítése és testre szabása a jogszabályi előírások mentén,
 • szakmai segítségnyújtás nehezen kezelhető ügyek során.

II. Iratminták, nyomtatványok készítése:

 • hatósági ügyek intézése során keletkező iratok (levelek, végzések, határozatok) minta szerű elkészítése;
 • rendelet-tervezetek készítése;
 • már meglévő iratminták felülvizsgálata, jogszabályi harmonizációja;
 • szabályzat-minták készítése, meglévők felülvizsgálata.

4. Informatikai szolgáltatások, rendszerintegráció

 • teljes körű IT támogatás, akár meglévő IT osztály mögé is,
 • eszközpark optimalizálás (virtualizáció, szükségtelen redundanciák kiküszöbölése),
 • rendszer stabilitás növelése (backup rendszerek, rendelkezésre állás fejlesztése),
 • alkalmazás támogatás,
 • térfigyelő kamerarendszerek kiépítése és üzemeltetése,
 • beléptető rendszerek és munkaidő nyilvántartó rendszerek kiépítése és üzemeltetése,
 • teljes körű gyengeáramú generál kivitelezés,
 • fejlett technológiák rendszerbe integrálása.

 Szakmai tanácsadás:

 • költségvetési és technológiai optimalizáció,
 • informatikai és biztonságtechnikai auditálás,
 • eszközmenedzsment optimalizálása,
 • információ biztonsági tanácsadás, tanulmány készítés,
 • meglévő informatikai dokumentációk felülvizsgálata.

5. ASP – Elektronikus ügyintézés

I. ASP

 • csatlakozás előtt álló önkormányzatok részére szakmai és IT támogatás nyújtása a csat­lakozás sikeres lebonyolításához;
 • nyertes ASP pályázatok teljes körű, vagy részleges lebonyolítása;
 • csatlakozást követően segítségnyújtás a szakrendszerek helyes használatához;
 • help desk és support telefonos, email-es vagy személyes helyszíni szaktanácsadással;
 • az egyes szakrendszerek bevezetéséhez kapcsolódóan az eljárásrendek felülvizsgálata, új ügymenetek kialakítása.

II. Elektronikus ügyintézés

 • az elektronikus ügyintézési portfólió kialakítása, űrlapmenedzsment: valamennyi elérhető űrlap perszonalizációja az önkormányzat részére;
 • kommunikációs és tájékoztató anyagok kidolgozása, publikálása;
 • oktatás a kollégák részére;
 • szabályozási, igazgatásszervezési feladatok végrehajtása: iratkezelési és az IT biztonsági szabályzat módosítása, felülvizsgálata;
 • IT rendszer és működésbiztonság ellenőrzése, felülvizsgálata.

Ismertető letöltése