Állami/kormányzati szervek és önkormányzatok vonatkozásában a szakmai támogatást és hozzáértést tudjuk pótolni olyan esetekben, amikor a szervezet nem
rendelkezik megfelelő kvalitású kollégával, illetve külső megbízottal hatékonyabban vagy olcsóbban ellátható az adott tevékenység.

Tevékenységeink körét úgy válogattuk össze, hogy az adott szervezet egyedi igényeinek megfelelő, az elérendő célokhoz illeszkedő szolgáltatáscsomagot tudjunk
ajánlani. Minden esetben előzetes felmérést végzünk, mely során feltérképezzük azokat a pontokat, ahol szükség van a megerősítésre, új koncepció 
kidolgozására,
a gyakorlat fejlesztésére. A tapasztalatok összegzését követően javaslatot teszünk a kitűzött célok megvalósítására, az ellátandó feladatok ütemezésére.

1. Szervezetfejlesztés
– szervezeti hierarchia feltérképezése;
– javaslattétel hatékonyabb szervezeti felépítés kialakítására;
– szervezeti átalakítás koordinálása, döntési folyamatok előkészítése, kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása (pl. szabályzatok felülvizsgálata);
– belső képzések szervezése (az egyéni igényeknek megfelelő kompetenciafejlesztő, szakmai fejlődést segítő tréningek stb.);

2. Munkaügyi tanácsadás
– munkafolyamatok felülvizsgálata, hibás eljárásrend feltárása;
– javaslattétel jó gyakorlat kialakítására;
– iratminták, szabályzatok kidolgozása;
– konkrét ügyekben személyesen, telefonon és elektronikus úton történő tanácsadás;
– munkakör-elemzés;
– munkaerő-toborzás, kiválasztás stratégiájának kialakítása;
– belső tréningek tartása (pl. jogszabályváltozás kapcsán);
– szakprogramok esetében felhasználói support támogatás (KIRA, WinTiszt, Nexon, Tiberius vagy Szenyor, NAVER)

3. Közérdekű adatigénylések kezelése
– szabályzat és eljárásrend kidolgozása, már meglévő felülvizsgálata;
– folyamatábra készítése és testre szabása a jogszabályi előírások mentén;
– szakmai segítségnyújtás nehezen kezelhető ügyek során;

4. Informatikai támogatás és IT minőségbiztosítás
– költségvetési és technológiai optimalizáció
– informatikai és biztonságtechnikai auditálás
– eszközmenedzsment optimalizálása
– információ biztonsági tanácsadás, tanulmány készítés vagy meglévő felülvizsgálata
– teljes körű IT támogatás, akár meglévő IT osztály mögé is
– eszközpark optimalizálás (virtualizáció, szükségtelen rednundanciák kiküszöbölése)
– rendszer stabilitás növelése (backup rendszerek, rendelkezésre állás fejlesztése)

5. ASP – Helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, alkalmazásszolgáltatást nyújtó elektronikus információs rendszer
– csatlakozás előtt álló önkormányzatok részére szakmai és IT támogatás nyújtása a csatlakozás sikeres lebonyolításához;
– csatlakozást követően segítségnyújtás a szakrendszerek helyes használatához;
– az egyes szakrendszerek bevezetéséhez kapcsolódóan az eljárásrendek felülvizsgálata, új ügymenetek kialakítása.

6. Iratminták, nyomtatványok készítése
– hatósági ügyek elintézése során keletkező iratok (levelek, végzések, határozatok) minta szerű elkészítése;
– rendelet tervezetek készítése;
– már meglévő iratminták felülvizsgálata, jogszabályi harmonizációja;
– szabályzat minták készítése, meglévők felülvizsgálata.

7. GDPR (General Data Protection Regulation) – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 egységes adatvédelmi rendelete, amely 2018. május 25-től kötelezően alkalmazandó:

I. Felmérés – megfelelőség vizsgálata, felkészítés

 • a jelenlegi adatvédelmi és információbiztonsági rendszer és kapcsolódó dokumentumainak vizsgálata;
 • az adatleltár és a jelenlegi adatkezelési gyakorlat, koncepciók vizsgálata az új szabályok tükrében;
 • folyamatok feltérképezése, kockázati elemek feltárása;
 • adatvédelmi hatásvizsgálat;
 • az adatkezelések dokumentációs hátterének vizsgálata (tájékoztatások, nyilvántartások);
 • adatvédelmi incidensek kezelése (bejelentés, ügyeleti rend, hatáskörök és jogosultságok);
 • szerződéses kötelezettségek vizsgálata – adatfeldolgozói és adattovábbításra irányuló megállapodások, illetve hatósági megkeresések szabályozása.

II. Működési feltételek megteremtése – a rendszer üzemeltetése

 • adatvédelmi tisztviselői feladatok – szerződéses formában történő – ellátása;
 • dolgozók körében az adatvédelmi tudatosság fokozása, oktatás;
 • ellenőrzések, a rendeletnek és a magyar jogszabályoknak való megfelelést elősegítő auditok kezelése;
 • új rendszerek tervezése, bevezetése, működtetése – a szükséges hatósági engedélyek beszerzése.

 

Ismertető letöltése